ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
แก้ไขไฟล์ ปพ.1 & รูปภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
เลขบัตรประชาชน : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
 

พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ